Ukončení výluky v ul. Masarykova

Během dnešního dne bude ukončena výluka zastávek MAD „Avia“ a „Hlouška, Masarykova“ ve směru Žižkov. Oprava kruhového objezdu byla dokončena.