Ceník PID

PID

Pražská integrovaná doprava představuje společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.

Jízdné

V Kutné Hoře platí na všech linkách tarif PID. Kromě běžného jízdného se zde setkáme s další volitelnou variantou, a sice přestupní jízdenkou za 15 Kč platnou pouze v obvodu města Kutná Hora po dobu 30 minut od vydání jízdenky. Zakoupit ji lze ve všech autobusových linkách PID.

Ceník PID od 1.8.2021

Ke stažení ve formátu PDF.