Aktuální omezení a výluky

V současné době platí výluky a omezení na těchto linkách a spojích:

Žádné dlouhodobé výluky na území města Kutná Hora v současné době nezaznamenáváme.