Novodobá historie VHD v Kutné Hoře

Radim Fedorovič

Stránky vznikly jako logické pokračování dlouhodobé práce jejich autora Radima Fedoroviče. Mají za cíl informovat cestující o všem důležitém z oblasti kutnohorské veřejné hromadné dopravy.

Veřejná doprava v Kutné Hoře se po mnoha letech přešlapování na místě začala postupně měnit. V roce 2015 tehdejší radní Radim Fedorovič započal sérii kroků vedoucí k lepší dopravní obslužnosti města.

11. června 2018 po složitějších přípravách začala historické centrum obsluhovat autobusová linka MHD. Přesně o rok později zajišťuje obsluhu páteřních linek pět nových elektrobusů zakoupených z dotačních prostředků za 54 milionů korun. V té době je již zaintegrována vlaková doprava. 14. října 2019 dochází k radikální změně stávajících linek – důraz je kladen na taktové jízdní řády, pravidelné trasy, lepší obslužnost centra města a okrajových částí či lepší návaznost na vlakové spoje. V prosinci 2019 jsou zavedeny přehlednější zastávkové jízdní řády.

Další plánované změny pozastavil nouzový stav. V létě 2020 padlo na vedení města rozhodnutí zapojit do projektu dopravní fakultu ČVUT, jež pro Kutnou Horu připravovala nový dopravní generel. S blížící se integrací Kutnohorska do PID je nakonec rozhodnuto další výrazné změny jízdních řádů nerealizovat a společně s IDSK připravit zaintegrování MHD.

1. srpna 2021 Kutná Hora vstupuje do systému Pražské integrované dopravy. Zaniká 27 linek SID (Středočeské integrované dopravy) a vzniká 12 nových linek PID. Linkové vedení je zjednodušeno, městské části získávají možnosti nového přímého cestování i do okolních měst a obcí (např. spojení sídliště Šipší – Kolín). Na hlavním nádraží vznikl malý dopravní terminál. Od 5. do 19. hodiny cestující při přestupu z vlaku nečekají na autobusový spoj nikdy déle než 15 minut. Nový tarif přináší možnost libovolně přestupovat na všech autobusových i vlakových linkách na území města Kutná Hora. Zdvojnásobena byla nabídka víkendového spojení. Prosazování VHD místo individuální automobilové dopravy je tak činěno skrze pozitivní motivaci, nikoli přes restrikce.