Slevy v Regionu

Ke stažení:
Leták – slevy z jízdného od 1.8.2021

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevy jsou určeny pro následující kategorie

Podmínkou poskytnutí slevy je splnění všech uvedených požadavků na danou tarifní kategorii (viz podrobnosti níže).

Dítě do 6 let – bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID zdarma. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

Dítě od 6 do 10 let – sleva 75 %

Děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

Dítě od 10 do 15 let – sleva 75 %

Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

Junior od 15 do 18 let – sleva 75 %

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové jízdné). Podmínkou je prokázání věku průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií, potvrzeným vydavatelem průkazu (právnickou osobou).

 1. Občanský průkaz
 2. Pas
 3. Průkaz ISIC
 4. Žákovský průkaz
 5. In Karta
 6. Studijní průkazka potvrzená školou (s fotkou)

Student od 18 do 26 let – sleva 75 %

V Regionu mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné, musí ale při přepravní kontrole doložit věk a statut studenta jedním z následujících způsobů

 1. Průkazem ISIC
 2. Žákovským průkazem
 3. Průkazkou PID s potvrzením o studiu
 4. Kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzenou studentskou slevou a potvrzením o studiu

Studentské průkazy

Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In-karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS (obsahuje kompatibilní čip s DPP), mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMU)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)

Stav k 1.9.2018, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Senior od 65 do 70 let – sleva 75 %

Senioři od 65 do 70 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Senior od 70 let – bezplatná přeprava (kromě vlaků)

Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy). K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít:

 1. Občanský průkaz země EU
 2. Cestovní pas
 3. Povolení k pobytu

Vlaky v Regionu – sleva 75 % pouze na jednotlivém jízdném

Senioři od 70 let mohou na příměstských vlakových linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jednotlivé jízdné, pokud prokáží věk např. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zvýhodněné (čtvrtinové) předplatní jízdné není definováno!

Osoba ZTP – bezplatná přeprava

Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P jezdí v celém systému PID bezplatně s výjimkou vlaků, v případě ZTP/P včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s držitelem průkazu.

Text byl převzat se stránek pid.cz a upraven a zjednodušen pro většinové potřeby cestujících v oblasti Kutnohorska.