Slevy ve Středočeském kraji

Ke stažení:
Leták – Informace o jízdném v Pražské integrované dopravě od 12.6.2022

Odkaz na stránky PID Lítačka – možnost vyřízení online

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevy jsou určeny pro následující kategorie a platí v Regionu (Středočeském kraji) od pásma 1 výše:

Podmínkou poskytnutí slevy je splnění všech uvedených požadavků na danou tarifní kategorii (viz podrobnosti níže).

Dítě do 6 let – bezplatná přeprava

Děti do 6 let cestují v celém systému PID zdarma. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.

Dítě od 6 do 10 let – sleva 50 %

Děti od 6 do 10 let cestují za zvýhodněné (poloviční) jízdné bez nutnosti prokazovat věk.

Dítě od 10 do 15 let – sleva 50 %

Děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (poloviční) jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku.

Junior od 15 do 18 let – sleva 50 %

V regionu mohou junioři do 18 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Žákovský průkaz
 4. Průkaz ISIC
 5. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 6. Průkaz PID „Junior 15-18“
 7. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta)
 8. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii držitele

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Student od 18 do 26 let – sleva 50 %

Ve Středočeském kraji mohou studenti do 26 let cestovat za zvýhodněné (poloviční) jízdné, musí ale při přepravní kontrole doložit věk a statut studenta jedním z následujících způsobů

 1. Průkaz ISIC
 2. Žákovský průkaz

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Studentské (žákovské) průkazy

Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In-karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS (obsahuje kompatibilní čip s DPP), mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech Dopravního podniku. Studenti s platným průkazem ISIC, který nelze elektronicky ověřit, si mohou zřídit průkazku PID nebo čipovou kartu standardním způsobem na prodejním místě DP (je potřeba fotka a potvrzení o studiu).

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMU)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)

Stav k 12.6.2022, aktuální seznam spolupracujících škol je vždy uveden v Příloze 7 Tarifu PID.

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Senior od 65 let – sleva 50 %

Senioři od 65 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné (poloviční) jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží nárok (svůj věk), a to:

 1. Občanský průkaz
 2. Cestovní pas
 3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací
 4. Průkazka PID „Senior 65+“
 5. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta)
 6. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii držitele

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Osoba ZTP a ZTP/P – sleva 75 %

Držitelé českého průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou v Regionu cestovat za zvláštní zlevněné jednotlivé i předplatní jízdné, pokud prokáží českým průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Pokud osoba neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.

Bezplatně se přepravuje průvodce držitele českého průkazu ZTP/P, kterým může být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb).

Osoba invalidní ve třetím stupni – sleva 50 %

Osoba invalidní ve třetím stupni je osoba, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jsou uznáni jako invalidní ve třetím stupni ve smyslu § 39 odst. 2. písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidita třetího stupně je podle výše uvedeného zákona spojena s poklesem pracovní schopnosti pojištěnce více než o 70 %.

V Regionu mohou osoby invalidní ve třetím stupni cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud prokáží nárok, a to zároveň těmito dokumenty:

 • Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni vydaném Českou správou sociálního zabezpečení ve formě:
  A) QR kódu v papírové formě vytištěný
  B) QR kódu v elektronické formě v podobě dokumentu v PDF formátu
  C) QR kódu v elektronické formě uložený v mobilní aplikaci OneTicket
 • Úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího

Text byl převzat se stránek pid.cz a upraven a zjednodušen pro většinové potřeby cestujících v oblasti Kutnohorska.