Nový dopravce i elektrobusy pro Kutnou Horu

Společně s krajskou organizací IDSK (Integrovaná doprava Stč. kraje) jsme připravili výběrové řízení na nového dopravce autobusové linky PID 801 od dubna příštího roku. Linka 801 projíždí historickým centrem Kutné Hory každých 15 minut a vybrané spoje končí až ve Starém Kolíně či Hlízově.

Pro Středočeský kraj se jedná historicky o první výběrové řízení na plně elektrifikovanou linku.

S novým dopravcem požadujeme také nové vozy, třebaže konkrétní značku a typ elektrobusů vybere dopravce. Avšak parametry vozidel v rámci výběrového řízení jsme nastavili velmi přísně s ohledem na pozitivní i negativní zkušenosti s dosavadním provozem pětice elektrobusů na lince 801. Mezi vybrané vlastnosti vozidel patří:

  • obsluhu linky budou zajišťovat elektrické vozy a v případě využití náhradních vozidel (jestliže nastane porucha) min. 90 % spojů musí být obslouženo elektrobusy (pokud si dopravce pořídí nekvalitní vozy, musí mít i záložní elektrické, jinak bude platit sankci a hrozí mu výpověď smlouvy)
  • velikostně budou vozy spadat do kategorie „midibus+“, tedy v rozmezí 10,01 – 11,00 metru (v současné době centrem projíždí kombinace vozidel o délce 8-12 metrů)
  • vnější obrysový poloměr zatáčení max. 10 metrů, nejen v historickém jádru města tak budou mít lepší manévrovací schopnosti než vozy stávající
  • topení nesmí být naftové, na rozdíl od dnešního stavu (v zimě tak z elektrobusů již nepůjdou emise ze spálené nafty a topení nebude hlučné)
  • 3 dveře, šířka všech min. 1200 mm, a to z důvodu plánovaného nástupu všemi dveřmi i ponechání doplňkového prodeje jízdenek u řidiče
  • vozidla budou plně nízkopodlažní
  • min. 25 sedaček, z toho smí být max. 15 % sklopných
  • 2 vnitřní informační panely
  • příprava pro nástup všemi dveřmi (2 terminály) a poptávková tlačítka otevírání dveří

Ukončení výběrového řízení a vyhlášení vítěze předpokládáme v červnu. Nabíjení vozidel bude probíhat v areálu bývalé cihelny v Sedlci, jako je tomu již dnes, kde však dojde k rozšíření nabíjecí stanice ve vlastnictví města s ohledem na větší počet provozovaných elektrobusů.