Revoluce ve veřejné hromadné dopravě

V neděli 1. srpna 2021 došlo k dlouho očekávané integraci veřejné hromadné dopravy na Kutnohorsku do Pražské integrované dopravy (PID). Celý systém VHD v našem městě byl přestavěn od základů. Co vše se změnilo a proč k tomuto kroku Kutná Hora přistoupila?

Ke stažení:
Leták A2 – základní informace o integraci Kolínska a Kutnohorska
Brožura – jízdní řády a tarif integrovaných oblastí Kolínsko a Kutnohorsko

Obsah článku

Co je PID?

Pražská integrovaná doprava představuje společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.

Schéma organizace PID

Cílem změn je celkové zjednodušení dopravy, tedy zavedení přehledných pravidelných jízdních řádů i na příměstských linkách, optimalizace linek a vedení tras (před změnami v Kutné Hoře jezdilo 19 linek příměstské dopravy a 8 linek městské) díky propojení městské a příměstské dopravy, kterou již cestující nebude rozlišovat, navýšení počtu spojů, lepší obsluha o víkendu či zavedení jednotné jízdenky.

Slevy z jízdného PID - leták (1/2)
Jak cestovat s PID

Integrace = zjednodušení

S integrací všechny linky, které dosud jezdily na území Kutné Hory, byly zrušeny. Tyto linky (značeny jako F11, F12, G46, atd.) byly součástí Středočeské integrované dopravy (SID), která nefungovala jako plnohodnotný integrovaný systém, a proto během příštího roku zcela zanikne. Součástí SID byly i linky městské autobusové dopravy Kutná Hora (značeny 11-17, 91).

Pod pojmem „Integrace“ je myšleno zavedení nových linek VHD, které jsou součástí PID. Některá přímá spojení zcela zanikla (především ta, kde existovalo duplicitní spojení vlakem), jiná naopak vznikla a otevřela nové možnosti přímého cestování v regionu (například spojení na lince 801 Starý Kolín – Kutná Hora, Žižkov nebo linka 533 Chlumec nad Cidlinou – Kutná Hora, aut.st.)

V rámci PID mají všechny autobusové linky značení skládající se ze 3 unikátních čísel. V Kutné Hoře se tak nejčastěji setkáte s linkami 801 a 802, které nahradily městské linky 11, 12, 13, 14 a 91. Ano, integrace má přinést především zjednodušení. Zrušeno tak bylo 27 linek na území města a zavedeno pouze 12 s novým linkovým vedením. Každá linka má pevně danou trasu (až na drobné výjimky). Méně linek však neznamená méně spojů a horší dopravní obslužnost. Naopak. Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy některé spoje (především ty příměstské, městské prošly optimalizací již v roce 2019) jely nesystémově krátce po sobě po stejné či téměř stejné trase a poté hodinu či dvě nic nejelo, s novým systémem je dáván důraz na vzájemný proklad, aby cestující nikdy nemusel příliš dlouho čekat (zkrátka „stále něco jede“).

Schéma přestupního uzlu Kutná Hora, autobusové stanoviště
Schéma přestupního uzlu Kutná Hora, autobusové stanoviště

Rozdělení na pásma

V rámci PID si zakupujete jízdenky podle pásem. Kutná Hora patří do pásma 7, Čáslav 8 a Kolín 6. Praha je v pásmu P+0+B.

 • Do pásma P jsou zařazeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů, přívozů, včetně lanové dráhy na Petřín a vybraných železničních stanic a zastávek v centru Prahy. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je počítáno jako dvě tarifní pásma).
 • Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy.
 • Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

Pokud tedy nastoupíte v Kutné Hoře na náměstí do autobusu 802 a budete chtít jet na kutnohorské hlavní nádraží, odtud rychlíkem linky R9 do Prahy a následně metrem či tramvají, zakoupíte si lístek pro 11 pásem za 110 Kč s časovou platností 5 hodin. Po tuto dobu můžete využívat všechny dopravní prostředky, které jsou součástí Pražské integrované dopravy. Pokud si nejste jisti, které to jsou, použijte aplikaci PID Lítačka, která Vám najde vhodné spojení nebo se podívejte na web www.pid.cz a můžete použít i přizpůsobený vyhledávač. Jestliže potřebujete do Prahy pouze na otočku, ale víte, že Vám cesta tam i zpět zabere 6 hodin, kupte si jízdenku pro 13 pásem s časovou platností 6 hodin za 130 Kč. Úspora bude značná.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tarif-pasma-768x768-1.png.
Tarifní pásma PID

Jednotlivé jízdné, kde zakoupit

Po 10 letech přišlo v dopravě zdražení. Toto rozhodnutí považuje Středočeský kraj i hl. město Praha za nutnost při stále stoupajících nákladech na dopravu, kdy se reálná spoluúčast ze strany cestujících stále snižuje (pouze cca 20 % nákladů hradili cestující, zbytek doplácela města a kraj). Nemá to tedy spojitost s integrací Kutnohorska, časově to vyšlo zrovna ve shodném termínu. Základní jízdné od 1. srpna v PID stojí 14 Kč s platností pro 2 pásma a 15 minut jízdy. Dalším stupněm je jízdné s platností pro 2 pásma a 30 minut jízdy za 22 Kč. Jelikož pro mnohé cestující by se jednalo o skokové zdražení, rozhodla se kutnohorská radnice po dohodě s IDSK zavést ještě jedno dotované jízdné, a sice zvýhodněnou jízdenku platnou 30 minut pouze na území města Kutná Hora, a to za 15 Kč. Pro děti, studenty a seniory od 65 do 70 let nově platí sleva 75 %, ti tedy ušetří. Od 70 let je jízdné v rámci PID zdarma. Všechny jízdenky jsou přestupní a platí jak pro autobusy, tak pro vlaky PID. Jízdné je možné zakoupit v pokladnách ČD, v aplikaci PID Lítačka a u řidiče. Jízdné pro Kutnou Horu za 15 Kč je možné prozatím zakoupit jen u řidiče, a to hotově nebo platební kartou.

Ceník PID od 1.8.2021
Ceník PID od 1.8.2021

S předplatním kuponem ušetříte

Možné je pořídit si i předplatní kupon až na 1 rok. Pakliže cestujete pouze po Kutné Hoře, stačí Vám na jedno pásmo (číslo 7) za 375 Kč/měsíc (roční za 3563 Kč). V případě, kdy cestujete mezi Kutnou Horou a Kolínem (pásmo 7 a 6) či Čáslaví (pásmo 7 a 8), pořiďte si měsíční jízdné za 575 Kč (nebo roční za 5463 Kč). Pro děti, studenty a seniory platí slevy 75 %! Předplatní kupon pro sebe nebo děti si můžete pořídit na www.pidlitacka.cz (pro Vaše děti zde: https://www.pidlitacka.cz/article/14). Nahrát jej lze do mobilního telefonu, na platební kartu, IN Kartu Českých drah nebo si objednat za 50 Kč kartičku Lítačka. Platbu za kupon provedete platební kartou nebo převodem na účet. Identifikátorů Lítačky je možné mít zároveň několik. Pokud cestující doma zapomene kartu PID Lítačka, může použít mobilní telefon nebo platební kartu. Kupon je nutné jen přes účet přesunout na jiný identifikátor. Kartu PID Lítačka a předplatní kupony je možné pořídit i na nádraží v Čáslavi a Kolíně (prozatím nelze v Kutné Hoře).

Předplatní kupony PID
Slevy z jízdného PID - leták (2/2)
Slevy z jízdného PID

Od hlavního nádraží na Žižkov každých 15 minut

Páteřní linky 801 i 802 jezdí mezi cca 5. až 19. hodinou každých 30 minut. Díky vzájemnému prokladu se tak cestující od hlavního nádraží na Žižkov dostanou při nejhorším každých 15 minut. Při nejhorším proto, že tyto dvě linky doplňují navíc linky 381 a 481 (Čáslav – Malín – hl. nádraží – Masarykova – aut.st. – Žižkov – Přítoky – …). U hlavního nádraží tak vznikl malý terminál s rozdělením odjezdových míst na směr Kutná Hora a směr Malín/Hlízov/Nové Dvory/Čáslav. Je to na úkor několika parkovacích míst, ale kdo by chtěl jezdit autem, když získal tak skvělé spojení, a to při příjezdu vlakem od Prahy navíc zdarma! Ano, pokud pojedete vlakem a koupíte si místo klasické jízdenky od Českých drah integrovanou jízdenku PID, nejen že ušetříte, ale bude Vám platit jak na pražskou MHD, tak i na vlak a autobusové linky v Kutné Hoře! Jedna přestupní jízdenka s časovou platností 5 hodin a 11 pásem z centra Prahy do Kutné Hory vyjde na 110 Kč. Jízdenka ČD pouze pro vlak přitom na 119 Kč.

PID lítačka

Pokud znáte z Prahy aplikaci PID lítačka pro mobilní telefony, nečeká Vás nic nového. Můžete ji použít i v Kutné Hoře (prozatím je možné jízdné za 15 Kč pořídit pouze u řidiče). Tato aplikace slouží nejen pro nákup jízdenek a předplatních kuponů, ale také jako vylepšený vyhledávač spojení v rámci Pražské integrované dopravy a zdroj mnoha informací. Proto jej doporučujeme namísto známého vyhledávače IDOS. Další informace naleznete na adrese www.pid.cz.

Co není dokončeno

Prozatím linky 381 a 481 ve směru Přítoky neobsluhují zastávku Žižkov, poliklinika. Důvodem jsou komplikace při povolení vybudování nové zastávky. Žádost je nyní posunována dopravní policií. Linka 481 bude zastávku u polikliniky obsluhovat již od září, 381 od podzimu po stavebních úpravách.

Stejný osud potkal zastávku „Sedlec, Nad sady“ (dříve Čechova, křiž.) ve směru na Kaňk. Předpokládáme, že bude zprovozněna se začátkem školního roku.

Postupně také obnovíme všechny označníky ve městě. Stávající nejsou důstojné, nové budou odpovídat standardu PID a ponesou i plán městské sítě. Jízdní řády již nebudou vylepovány, ale budou vloženy do vitríny s plexisklem.

Hlavní změny v dopravě v Kutné Hoře

 • Zmíněno již bylo 15minutové spojení mezi Kutnou Horou a Žižkovem. Linka 802 je navázána na rychlíky R9 a zajíždí do centra města, které tak získá pravidelné spojení každých 30 minut.
 • O víkendu během dne spoj od nádraží každých 30 minut (linky 801 a 802 v prokladu).
 • Večerní provoz bude prodloužen o hodinu. V pracovní den tak můžete jet linkou 802 z Fučíkovy přes centrum na sídliště i ve 22:30, v pátek a sobotu ještě o hodinu později. Každý den můžete využít i linku 381 od polikliniky k hlavnímu nádraží (v pracovní dny dále přes Malín až do Čáslavi) ve 23:25.
 • Večerní spoje od hlavního nádraží čekají na zpožděné vlaky až 10 minut.
 • Nově spojení k Foxconnu i na noční směny (a ráno odvoz).
 • Přímé spojení sídliště Šipší se sportovními areály na Karlově, Kolínem a Zručí (linka 805 Zruč nad Sázavou – Zbraslavice – KH – Kolín).
 • Zastávka „Žižkov, u hřbitova“ obsluhována linkou 705 (Poděbrady – Kolín – KH – Čáslav) přibližně 1x za hodinu v každém směru.
 • Nově ranní spoje linky 802 a 785 ke gymnáziu Jiřího Ortena (zastávka Žižkov, Fučíkova) a ZŠ Žižkov (zastávka Žižkov, Kremnická).
 • Ze Žižkova nově možné jet přímo až do Kolína linkou 785 (Kácov – Malešov – KH – Kolín)

Jízdní řády

Nové jízdní řády naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů k VHD se na nás můžete obrátit na mailové adrese vhd@kutnahora.cz nebo na tel. čísle 607821354 (Radim Fedorovič, koordinátor VHD Kutná Hora).

Integrace Kutnohorska