Přípravy na integraci Kutnohorska

V současné době probíhá příprava nejvýraznějších změn ve veřejné dopravě od zavedení MHD. Důvodem je přicházející integrace Kutnohorska během příštího roku, kdy se Kutná Hora stane součástí jednotného integrovaného systému PID Prahy a Středočeského kraje (Pražská integrovaná doprava). Na těchto změnách se podílí dopravní fakulta ČVUT, Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., (IDSK), odbor dopravy města Kutná Hora a Radim Fedorovič, a to pod záštitou mst. Mgr. Víta Šnajdra.

Cílem změn je celkové zjednodušení dopravy, tedy zavedení přehledných pravidelných jízdních řádů i na příměstských linkách, optimalizace linek a vedení tras (v současné době v Kutné Hoře jezdí 19 linek příměstské dopravy a 8 linek městské) díky propojení městské a příměstské dopravy, kterou již cestující nebude rozlišovat, navýšení počtu spojů, lepší obsluhu o víkendu či zavedení jednotné jízdenky.

Integrace bude rozdělena na dvě etapy. První, a pro nás důležitější, proběhne již na jaře příštího roku. Zaintegrován bude sever a západ od Kutné Hory včetně městské autobusové dopravy. V druhé fázi na podzim proběhne integrace směrem Malešov a Zbraslavice.

Zrušen bude tarif SID a nahrazen tarifem PID. Pro cestující v regionu to bude znamenat jednotnou jízdenku a i nižší cenu při cestování mimo Kutnou Horu. Dojde ke sloučení mnoha současných linek, a to i městských a příměstských. Např. městská linka 17 bude sloučena s příměstskou linkou F16 do Kolína. Dojde tak k přímému propojení Karlova, sídliště Šipší, Kaňku a Kolína.

Bližší informace lze očekávat v následujících týdnech po finalizaci příprav.

Tarifní pásma PID