Jak pokračuje integrace Kutnohorska?

Již dříve jsme Vás informovali, že z provozních i finančních důvodů došlo k odložení první etapy integrace Kutnohorska na léto 2021. Integrace však bude oproti původním předpokladům rozšířena o Zručsko, Příspěvková organizace zřízená úřadem Středočeského kraje „Integrovaná doprava Středočeského kraje“ (IDSK) aktuálně intenzivně zpracovává finální verze jízdních řádů a jedná se zapojenými dopravci. Zároveň připravuje novou integrační mapu, která bude veřejnosti k dispozici v příštích týdnech.

I město Kutná Hora má již splněnou svou část. Návrhy „městských“ linek, jízdních řádů i oběhů jsou hotovy. Následovat bude jednání s dopravcem. Slovo „městských“ je v uvozovkách záměrně. S integrací již cestující nebude rozlišovat, která linka je příměstská a která MHD. Vše se stane součástí jedné veřejné hromadné dopravy. Pražské integrované dopravy (PID), kterou však navzdory názvu koordinuje nejen pražská organizace ROPID, ale i středočeská IDSK (v budoucnu se snad sloučí v jednu společnou).

Úspěšně pracujeme na odstranění bariér. Snad půl století stará filozofie, kdy příměstská linka začínala a končila na autobusovém stanovišti a sloužila pouze lidem za hranicemi města nebo na jeho okraji, je překonána. Příměstské linky se naopak stávají průjezdnými. Zajišťují tak obsluhu v rámci měst a efektivně využívají poptávku cestujících. Původně výhradně městské linky naopak obsluhují i přilehlé obce. Platí jednotný tarif, v rámci časové jízdenky lze jakkoliv přestupovat. Rozdíly se zcela stírají, Veřejná hromadná doprava slouží lidem v plné efektivitě.

Vzniknou nové páteřní linky. Na příkladu níže můžeme vidět, jak je praktické z osmi nepřehledných linek vytvořit pouze čtyři. Páteřní linka, v tomto případě 381, má krátké pravidelné intervaly. Ty se lehce pamatují a stávají se atraktivními pro cestující. Následné přestupy s garantovanou návazností se postarají o zbylé obce v okolí hlavní trasy, kam dříve zajížděly doplňkové linky s nepravidelným intervalem, či spíše nahodilými spoji.

V Kutné Hoře si občané i úřad přejí moderní a kvalitní dopravu, která slouží cestujícím. Integrace umožní propojit původně příměstské a městské linky. Jako příklad lze uvést dnešní linku F16 Kutná Hora-Kolín a linku MHD 17 celnice-aut.st.-Kaňk. Tyto dvě linky lze spojit v jednu, a to připravovanou linku 805. Propojíme tak oblast Karlova, aut.st., sídliště Šipší, Kaňku a Kolína. Nově tak budou moci pracující v Kolíně či v Praze při přestupu z vlaku sednout na autobus na kolínském nádraží a dojet až na kutnohorské sídliště či Karlov. Omezíme zbytečné výdaje na linku 17, která z důvodu nízkého využití je velmi nákladná na provoz a tvoří zbytečné přejezdy. Ušetřené prostředky investujeme do nových častějších spojů.

Integrace přináší mnoho výhod a příležitostí pro popularizaci veřejné dopravy, stejně tak přispěje k omezení individuální automobilové dopravy a ochraně životního prostředí skrze pozitivní motivaci, nikoli zákazy a restrikce. S časovým přiblížením jejího nástupu pro Vás připravíme další články a otázky a odpovědi, které Vás budou zajímat s touto radikální pozitivní změnou v dopravě. Máme se skutečně na co těšit.