Jak cestovat veřejnou hromadnou dopravou po Kutné Hoře?

Nové linky MHD 801 a 802, které jsou od 1.8.2021 součástí Pražské integrované dopravy, nejsou jedinou možností, jak se přepravovat po Kutné Hoře. Najít si správné spojení v potřebný čas se může zdát složité, ale využití dalších 10 linek PID až tak komplikované není.

Linky 381 a 481 vypravované z Prahy a Soběšína jedou v Kutné Hoře od polikliniky ulicí Kouřimskou a Na Valech na autobusové nádraží a dále Masarykovou ulici na hlavní nádraží a do Malína a pokračují do Čáslavi. Linka 381 jezdí od pěti hodin z polikliniky po celý den v podstatě každou hodinu až do půl osmé večer, pak i v půl desáté a půl dvanácté. V opačném směru je frekvence spojů obdobná, jen poslední spoj odjíždí od hlavního nádraží v osm hodin večer. Bohužel linka 381 ve směru od hl. nádraží (Čáslavi) prozatím nezajíždí do zastávky „Kutná Hora, Žižkov, poliklinika“. I tento stav se snažíme změnit, a zajistit zřízení protisměrné zastávky. Zajíždění kloubového autobusu do stávající zastávky u polikliniky je dnes z důvodu nebezpečného výjezdu nemožné. Linka 481 jede stejnou trasou jako linka 381, zajíždí na zastávku u polikliniky v obou směrech. Časově doplňuje linku 381 osmi spoji v každém směru.

Z autobusového nádraží je vypravována linka 533 s cílovou stanicí Chlumec nad Cidlinou, která projíždí přes sídliště Šipší na hlavní nádraží a do Malína, v každém směru 7 spojů během dne.

Cestující, kteří potřebují odjet od hřbitova, využijí linku 705 přijíždějící z Poděbrad přes Kolín, která pokračuje přes autobusové nádraží, Tylovo divadlo a městské vlakové nádraží na Karlov, dále k Pernštejnci, do Neškaredic a do Čáslavi. V tomto směru je k dispozici 11 spojů během dne v časovém rozmezí od půl šesté do devatenácti hodin. V opačném směru jede 13 spojů linky 705, kdy první spoj odjíždí již 4:18 z Neškaredic a poslední odtud odveze cestující ve 20:26 hod.

Pro cestování autobusem po Kutné Hoře je možné zakoupit přestupní půlhodinovou jízdenku, pokud tedy nenajdeme přímý spoj, lze kdekoli za jedno jízdné přestoupit a dojet na místo určení jinou linkou. Například pro cestu do Malina lze využít linky 782 a 784, které nás z autobusového nádraží dopraví do Malína bez zajíždění k hlavnímu vlakovému nádraží. Celkem je na obou linkách k dispozici 10 spojů v každém směru.

Další linka 785 vypravená z Kácova umožňuje cestu z Poličan ulicemi Táborská (vybrané spoje Fučíkova) na  autobusové nádraží a do Seifertových sadů, linka pokračuje až do Kolína. Jedná se sice pouze o pět a šest spojů v jednotlivých směrech, ale byla sestavena zejména pro přepravu školáků

K využití se nabízejí další dvě linky – 786 a 788. Linka 786 je vypravována z autobusového nádraží v Kutné Hoře, odkud pokračuje Masarykovou ulici přes okružní křižovatku do ulice Hrnčířská, na Karlov k celnímu úřadu, konečnou zastávkou jsou Paběnice. Linka 788 rovněž odjíždí z autobusového nádraží se stejnou trasou k celnímu úřadu zajíždí do Poličan a směřuje do Třebětína.

Poslední linkou, kterou cestující mohou využít, je linka 805 přijíždějící z Kolína přes místní část Kaňk, sídliště Šipší na autobusové stanoviště. Dále většina spojů pokračuje přes městské vlakové nádraží a Klimešku na Karlov (celní úřad), některé spoje dojedou až do Zruče nad Sázavou.

Aktuální informace o autobusové dopravě naleznete na stránkách https://vhd.kutnahora.cz/.

Ing. Dana Ladrová,
vedoucí oddělení silničního hospodářství