Integrace

Ke stažení:
Leták A2 – základní informace o integraci Kolínska a Kutnohorska
Brožura – jízdní řády a tarif integrovaných oblastí Kolínsko a Kutnohorsko

V současné době probíhá příprava nejvýraznějších změn ve veřejné dopravě od zavedení MHD v našem městě. Důvodem je přicházející integrace Kutnohorska, kdy se Kutná Hora stane součástí jednotného integrovaného systému PID Prahy a Středočeského kraje (Pražská integrovaná doprava). Na těchto změnách se podílí dopravní fakulta ČVUT, Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., (IDSK), odbor dopravy města Kutná Hora a Radim Fedorovič, a to pod záštitou mst. Mgr. Víta Šnajdra.

Pražská integrovaná doprava je společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.

Schéma organizace PID

Cílem změn je celkové zjednodušení dopravy, tedy zavedení přehledných pravidelných jízdních řádů i na příměstských linkách, optimalizace linek a vedení tras (aktuálně v Kutné Hoře jezdí 19 linek příměstské dopravy a 8 linek městské) díky propojení městské a příměstské dopravy, kterou již cestující nebude rozlišovat, navýšení počtu spojů, lepší obsluhu o víkendu či zavedení jednotné jízdenky.

K integraci Kutnohorska po několika odkladech dojde v srpnu 2021. Oproti původnímu plánu bude zaintegrována i část Čáslavska.

Tarifní pásma PID

Zrušen bude tarif SID a nahrazen tarifem PID. Pro cestující v regionu to bude znamenat jednotnou jízdenku a i nižší cenu při cestování mimo Kutnou Horu. Dojde ke sloučení mnoha současných linek, a to i městských a příměstských. Např. městská linka 17 bude sloučena s příměstskou linkou F16 do Kolína. Dojde tak k přímému propojení Karlova, sídliště Šipší, Kaňku a Kolína.

IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace) aktualizovala k 23. červnu 2021 návrh integrace Kutnohorska. Jedná se o podobu, kdy již bylo zažádáno o licence na nové linky.

Integrace Kutnohorska
Integrace Kutnohorska

Ke stažení v PDF formátu.

V textu jsou použity materiály zveřejněné na pid.cz.