Ceník SID a PID

SID

Středočeská integrovaná doprava je nedokonalý integrovaný dopravní systém (nesplňuje všechny definice IDS), se kterým jsme se dosud setkávali v mnohých městech našeho kraje. SID však postupně zaniká a nahrazuje ji systém plnohodnotný a v praxi funkční – PID.

Jednotlivé jízdné SID
Jízdné s čipovou kartou SID
Předplatné jízdné SID

PID

Pražská integrovaná doprava představuje společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.

Tarify a předplatné PID